ศูนย์สลายนิ่วเคลื่อนที่

 
  • บริษัท แอสราส เมดิคอล จำกัด เป็นตัวแทนจำหน่ายและให้บริการเช่าเครื่องสลายนิ่วยี่ห้อ Dornier ทั้งภาครัฐและเอกชน ครอบคลุมทุกพื้นที่ในประเทศไทย

 

โดยเครื่องสลายนิ่วในการให้บริการรุ่น ต่าง ๆ มีดังนี้:


Dornier Compact Alpha

Dornier Compact Compact S

Dornier Compact Delta


  Dornier Compact Sigma


ติดตั้งและใช้งานโดยเจ้าหน้าที่ของบริษัทซึ่งผ่านการอบรมและมีความชำนาญในการใช้เครื่องสลายนิ่วรุ่นต่าง ๆ เป็นอย่างดี

สามารถนัดหมายล่วงหน้าได้

จันทร์ – อาทิตย์ เวลา 8.00 – 22.00 น. โทร. 084-468-8866

1. กรุงเทพฯ โปรดนัดหมายล่วงหน้า 3 ชั่วโมง

2. ภาคกลาง นัดหมายล่วงหน้า 1 วัน

3. ภาคเหนือ โปรดนัดหมายล่วงหน้า 3 วัน

4. ภาคใต้ โปรดนัดหมายล่วงหน้า 3 วัน

5. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โปรดนัดหมายล่วงหน้า 3 วัน

Mobile ESWL Service